Saopštenje za javnost u povodu Dana državnosti BiH i obaveze istrajavanja na usvajanju ili nametanju državnog zakona o zabrani fašističkog i nacionalističkog djelovanja i krivičnog procesuiranja nacional-socijalističkih partija

Uz čestitku građanima u povodu Dana državnosti i 79 godina od zasjedanja ZAVNOBiH-a kada je obnovljena državnost BiH u sadašnjim međunarodno priznatim granicama, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ponovo poziva međunarodne zvaničnike u BiH na pomoć u suprotstavljanju fašističkim organizacijama, neonacistima i nacional-socijalistima, koji u saradnji sa političkim ekstremistima iz RS-a i njihovim saveznicima iz Federacije – atakuju na antifašističku tradiciju i teritorijalni integritet države.
Neophodno je obavezno krivično procesuiranje nacional-socijalističkih partija, kao i skrnavljenja antifašističkih obilježja, korištenja nacionalističkog jezika mržnje u cilju izazivanja nacionalne netrpeljivosti, nošenja nacionalističkih obilježja, nacionalističkih parola i favorizovanja nacista, davanja fašističkih i nacionalističkih imena ulicama i javnim ustanovama u cilju slavljenja Hitlerovih sluga, a posebno javna osuda radikalizovanog SNSD-a i njima sličnih, pa i SDP-a za kojeg se ne smije zaboraviti da je u Tuzli imenovao ulice u čast Pavelićevog visokorangiranog ustaše i zloglasnog Hitlerovog SS oficira, osuđenih na smrt zbog ratnih zločina.
Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović još jednom upozorava na obavezu nastavljanja političkog pritiska i na vlast ali i na Visokog predstavnika, kako bi se usvojio ili nametnuo državni zakon o zabrani fašističkog djelovanja i šovinizma koji u namjeri razaranja države ispoljavaju lažni antifašisti, fašističko-nacionalističke grupe i pojedinci uz podršku ekstremnih političara.

You may also like...