Press konferencija – 30.08.2016.

U povodu izvještaja o radu Kluba vijećnika BOSS-a u Gradskom vijeću Tuzla u proteklom mandatnom periodu od četiri godine

Ulazak BOSS-a u zakonodavnu vlast Tuzle na prošlim lokalnim izborima, i implementacija BOSS-ovih zahtjeva o načinu rada Vijeća, rezultirao je nametnutim izrazito efikasnim, odgovornim i transparentnim radom, u šta se mogu svi uvjeriti jer su sve sjednice Vijeća u audio-video formatu i svi materijali objavljeni na zvaničnoj web stranici Grada – tuzla.ba, istakao je predsjednik Kluba vijećnika BOSS-a Mirnes Ajanović. To dokazuju i godišnji izvještaji o izvršenju Programa rada Gradskog vijeća, a uzevši u obzir i prethodni period u 2016. godini i realizovane tačke dnevnih redova i materijale, u proteklom mandatnom periodu od četiri godine Gradsko vijeće Tuzla je realizovalo preko 2.000 tačaka, što je presedan u političkoj istoriji BiH. Dokaz izrazito efikasnog rada Vijeća je Izvještaj o izvršenju Programa rada Vijeća za 2013. godinu, jer je od predviđene 83 tačke, odnosno materijala razmatrano 622. Izvještaj o radu za 2014. godinu dokazuje kontinuitet u rekordnom djelovanju, jer je od predviđenih 86 materijala Vijeće razmatralo 586 materijala. Izvještaj o radu za 2015. godinu pokazuje da je Vijeće realizovalo 506 materijala u okviru 416 tačaka dnevnih redova. Predstavnici BOSS-a su učestvovali u realizaciji svih tačaka i materijala, a navedeni izvještaji o radu dokazuju da je Gradsko vijeće Tuzla najefikasnija zakonodavna institucija u državi, te je u opštem teškom ekonomsko-političkom stanju u državi – i dalje jedina svijetla društveno-politička tačka, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

30.08.2016.

You may also like...