14.09.2016. – u povodu upozorenja na licemjerno predizborno djelovanje nemoralnih političkih stranaka

U povodu upozorenja na licemjerno predizborno djelovanje nemoralnih političkih stranaka

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava na licemjerno predizborno djelovanje nemoralnih političkih stranaka koje ne pokazuju ni minimum političkog dostojanstva da građane poštede od ponovnog politikanstva, manipulacija, neistinitih izjava i lažnih obećanja. Preskupi stranački skupovi sa plaćenim pristalicama na kojima se predstavljaju lažni hvalospjevi o uspješnosti političkog djelovanja, krajnje su licemjerje političara koji su uspjeli samo ostvariti enormnu ličnu korist, bezobrazno visoke plate i bezobzirnu pljačku građana i njihove imovine. Realni rezultat nerada nemoralnih političkih stranaka je krajnje zabrinjavajući ekonomski krah privrede, ugrožena egzistencija građana, jačanje nacionalizma i fašizma u svim segmentima društva, uključujući i otvorene zahtjeve za podjelu države i gradova, te grčevita borba za fotelje i nemoralna stranačka trgovina koja za jedini cilj ima osiguravanje dodatne koristi tajkunima koji su privatizovali državu, podsjeća predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

15.09.2016.

You may also like...