Saopštenje za javnost u povodu brutalnog kršenja osnovnih ljudskih prava od strane Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

Šutnja izabranih zvaničnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na odluku Kolegija da su  prilikom ulaska na sjednicu dužni predočiti potvrdu o vakcinaciji, potvrdu o prebolovanom COVID-19 unazad šest mjeseci, PCR ili brzi antigenski test ne stariji od 48 sati, direktno je saučešće u brutalnom kršenju osnovnih ljudskih prava zagarantovanih Ustavom BiH, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima UN, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Uslovljena sloboda kretanja i prisustva sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH izabranim predstavnicima građana i nedostatak političke i ljudske hrabrosti izabranih zvaničnika da se suprotstave brutalnom kršenju ljudskih prava – mora biti sankcionisano od strane građana otvorenim prezirom ali i na narednim izborima oduzimajući pravo na vlast svim nalogodavcima i saučesnicima u pokušaju zastrašivanja građana na način da se segregacija i korištenje nacističkih metoda podjele građana smatra pozitivnim primjerom, što je uvod u još gore ophođenje prema građanima koje namjeravaju zavaditi podjelom na vakcinisane i nevakcinisane, a kako bi mogli ponovo vladati.

Neshvatljivo je da izabrani zvaničnici koji moraju raditi u interesu građana i koji za to dobijaju enormno visoka primanja – ne mogu da razumiju opštepoznatu činjenicu da virus COVID-19 mogu prenositi i vakcinisani i nevakcinisani građani, uključujući i građane koji su prebolovali virus, te da je potpuno apsurdno donositi političke odluke kojima se vrši diskriminacija građana i kršenje njihovih osnovnih prava, što se može tumačiti samo kao uvod u namjeru totalitarističkog vladanja izabranih zvaničnika i političkih stranaka koje učestvuju u radu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, a čine ih SDA, HDZ, SDP, DF, SBB, Naša stranka, PDA, GS, HSP, A-SDA, NIP i Laburistička stranka, koje treba dobro zapamtiti i na narednim izborima ukloniti sa vlasti!