Saopštenje za javnost u povodu upućivanja zahtjeva za pristup informacijama ministru Harisu Vraniću da se izjasni o osnovanosti izjave i najave vakcinacije djece starije od pet godina

Od ministra zdravstva Harisa Vranića traži se da dostavi relevantnu dokumentaciju na osnovu koje je najavio vakcinaciju djece starije od pet godina u KS pozivajući se na odobrenje američke agencije za lijekove FDA. Zahtjev je upućen od strane Mirnesa Ajanovića predsjednika BOSS-a, koji je parlamentarna stranka u Skupštini Kantona Sarajevo, iz razloga pojačanog javnog interesa, a radi ostvarivanja zaštite prava građana KS i građana u cijeloj BiH s obzirom na okolnost da i drugi zvaničnici mogu postupiti slično stavu ministra Vranića u nedostatku validnih informacija. BOSS traži od ministra i Vlade KS dostavljanje relevantne dokumentacije da su tačni navodi ministra Vranića i da li je utvrđena sigurnost Pfizer vakcine za djecu stariju od pet godina, kao i dostavljanje informacije da li je ministar Vranić svoju najavu zasnovao na aktima stranih agencija ili relevantnih BiH institucija koje su nadležne za testiranje lijekova za očuvanje zdravlja bh. građana, istakao je Kenan Gutić član Glavnog odbora.

You may also like...