Category: Saopštenja 2021.

Saopštenja za javnost iz 2021. godine.

Saopštenje za javnost u povodu urgencije Tužilaštvu BiH za krivično postupanje protiv prijavljenih lica odgovornih za onemogućavanje građana da prate EURO 2020 i dopune krivične prijave

Glavnoj tužiteljici Tužilaštva BiH dostavljena je urgencija kojom se traži informacija o poduzetnim radnjama u vezi podnesene krivične prijave, obzirom da prijavljene krivične radnje još uvijek traju, te dopuna krivične prijave protiv odgovornih lica...

Saopštenje za javnost u povodu podnesene krivične prijave Tužilaštvu BiH protiv odgovornih lica United Media, Nova BH, Telemach, Regulatorne agencije za komunikacije i Konkurencijskog vijeća BiH

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović podnio je krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH protiv odgovornih lica United Media, Nova BH, Telemach, Regulatorne agencije za komunikacije i Konkurencijskog vijeća BiH, radi izvršenja krivičnih djela iz člana 204. Krivičnog...

Saopštenje za javnost u povodu zvaničnog dopisa RAK-u i Konkurencijskom vijeću za obezbjeđenje prijenosa Evropskog prvenstva u nogometu putem svih kablovskih operatera

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je danas zvaničan dopis Regulatornoj agenciji za komunikacije i Konkurencijskom vijeću BiH u povodu spornog (ne)prijenosa utakmica Europskog prvenstva u nogometu na programima kablovskih operatera u našoj zemlji, u...

Saopštenje za javnost – KRIVI SMO MI za prijetnje i ugrožavanje života novinara u BiH i svakodnevno iživljavanje nemoralnih političara nad građanima jer šutimo, trpimo i saginjemo glavu pred zlim osobama, ratno i poratno profiterskim klanovima i političkom mafijom

Odgovornost za prijetnje i ugrožavanje života novinara u BiH i svakodnevno iživljavanje nemoralnih političara nad građanima trebaju preuzeti svi koji šute, trpe i saginju glavu pred zlim osobama, ratno i poratno profiterskim klanovima i...

Saopštenje za javnost – Mirnes Ajanović saslušan u svojstvu svjedoka od strane FUP-a zbog podnesene krivične prijave protiv premijera i ministra zdravstva KS, te direktorice KCUS i drugih odgovornih lica

U prostorijama Federalne uprave policije u Tuzli, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović saslušan je u svojstvu svjedoka i podnosioca krivične prijave Tužilaštvu KS protiv premijera Vlade Kantona Sarajevo Edina Forte, ministra zdravstva Harisa Vranića, direktorice...