Category: Saopštenja 2021.

Saopštenja za javnost iz 2021. godine.

Saopštenje za javnost u povodu političko-interesne trgovine kvazi patriotizmom, bolesnim ambicijama i međusobnim podmetanjima i prevarama

Politička drama tokom izbora gradonačelnika Mostara koja je završila slavljeničkim vatrometom HDZ-a, razobličila je političko-interesno djelovanje svih učesnika nemoralne trgovine kvazi patriotizmom, bolesnim ambicijama i međusobnim podmetanjima i prevarama, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes...

Saopštenje za javnost u povodu kršenja prava iz radno-pravnog statusa i diskriminacije policijskih službenika od strane Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona

Ignorisanje opravdanih zahtjeva Saveza Sindikata policije i uposlenika MUP-a FBiH i Upravnog odbora Sindikata policije MUP-a TK-a od strane Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona, a u vezi evidentne diskriminacije policijskih službenika, može rezultirati protestima...

Saopštenje za javnostu povodu urgencije za krivično procesuiranje Jasmina Imamovića i Slađana Ilića, po dostavljenoj krivičnoj prijavi Federalnog tužilaštva Tužilaštvu TK da su kao članovi organizovane kriminalne grupe nenamjenski trošili budžetska sredstva za smanjenje posljedica aerozagađenja

Tačno prije tri godine Federalno tužilaštvo dostavilo je na postupanje Kantonalnom tužilaštvu TK krivičnu prijavu protiv Jasmina Imamovića, Slađana Ilića i drugih lica,  prijavljenih da su kao članovi organizovane kriminalne grupe nenamjenski trošili budžetska...