Saopštenje za javnost u povodu podnošenja dopune krivične prijave protiv Vlade TK zbog produženog krivičnog djela

Kantonalnom tužilaštvu TK dostavljena je dopuna krivične prijave protiv premijera Hodžić Kadrije i članova Vlade i Kriznog štaba TK zbog produženog krivičnog djela, nakon što su na vanrednoj sjednici Vlade TK od 11. 11. 2021. godine donijeli odluku kojom se nalaže ugostiteljima da nakon 19,00 sati u svoje objekte mogu ulaz dozvoliti samo građanima sa covid-potvrdom, negativnim testom ili potvrdom o prebolovanom virusu. Sporna odluka je direktno protivna odredbama člana 2. Zakona o zabrani diskriminacije BiH, a u vezi sa članom 6. Zakona jer se drugačije postupa sa nevakcinisanim građanima u odnosu na vakcinisane, jer vakcinisani i nevakcinisani mogu podjednako prenositi virus pa je nedopustivo različito postupanje prema jednoj odnosno drugoj grupi građana. Prijavljeni su počinili produženo krivično djelo u odnosu na odredbe iz člana 31., 32., 33., 177., 340. i 383. Krivičnog zakona FBiH, upozorio je Mirnes Ajanović, predsjednik BOSS-a.

You may also like...