03.06.2005.

Press konferencija

 

u povodu usvojenog zahtjeva federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića od strane Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za procesuiranje svih direktnih izvršilaca ratnih zločina

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je na inicijativu federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića uputio zahtjev Vijeću ministara BiH za formiranje radnog tijela koje će prikupljati i sistematizovati dokaze o svim direktnim izvršiocima ratnih zločina, a zbog prikrivanja ratnih zločina i ratnih zločinaca od strane predstavnika Republike Srpske. Usvojenom inicijativom Mirnesa Ajanovića Parlament Federacije je upozorio da se kažnjavanje ratnih zločina ne smije svesti samo na kažnjavanje po komandnoj odgovornosti, i da je obaveza države procesuirati sve direktne izvršioce genocida i ratnih zločina.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je osudio ponovnu opstrukciju rada Parlamenta Federacije od strane Federalne televizije, koja se pored zanemarivanja zakonske obaveze direktnog prijenosa sjednica – neosnovano obračunavala sa Parlamentom, umjesto da javnosti prezentira objektivnu informaciju kojom je jasno svim ratnim zločincima stavljeno do znanja da će pred sudom odgovarati za počinjene zločine.

 

3.6.05.

You may also like...