12. juli 2003.

u povodu nepostojanja adekvatnih uslova za funkcionisanje Vojske FBiH

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, uputio je otvoreni poziv Vladi FBiH, da hitno donese mjere kojima će se obezbijediti adekvatni uslovi za funkcionisanje svih segmenata Vojske FBiH, posebno regrutnog sastava, koji je najviše trpi zbog stalnih iskjučenja vode i električne energije, te neadekvatne ishrane i drugih problema sa kojima se suočava Vojska FBiH.

Mirnes Ajanović zahtijeva i provođenje istrage kojom će se utvrditi odgovornost institucija i pojedinaca za teško stanje u Vojsci FBiH, posebno rukovodstva Elektroprivrede BiH – koje i u ovoj situaciji štiti svoj ekstraprofit putem monopolskog statusa.

Ukoliko Vlada FBiH nije sposobna obezbijediti adekvatne uslove za funkcionisanje Vojske FBiH – dužna je od Predsjedništva BiH i Vijeća ministara zahtijevati hitno pristupanje formiranju jedinstvene bh. vojske, obzirom da postojeće stanje nedvosmisleno dokazuje da u BiH ne mogu egzistirati dvije vojske, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

You may also like...