Category: Saopštenja 2003.

26. decembar 2003.

u povodu otvorenog upozorenja predsjednika BOSS-a i federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića premijeru Vlade FBiH Ahmetu Hadžipašiću – da je dužan izjasniti se o zahtjevu BOSS-a za održavanje vanredne zajedničke sjednice oba doma Parlamenta FBiH

09. decembar 2003.

u povodu ustavne odgovornosti federalnog i kantonalnih ministarstava zdravstva – za obezbjeđivanje adekvatne zdravstvene zaštite

02. decembar 2003.

u povodu ponovnog odbijanja FTV-a da obezbijedi cjelovito i pravovremeno informisanje o pitanjima od posebnog značaja za građane Federacije BiH

21. novembar 2003.

u povodu zahtjeva BOSS-a Vladi FBiH – za ustupanje jedne od napuštenih kasarni Vojske FBiH, u svrhu pružanja pomoći programu zbrinjavanja i resocijalizacije maloljetnih delikvenata u Federaciji BiH