19. noevmbar 2003.

u povodu zahtjeva BOSS-a Vladi FBiH i Fondu PIO/MIO – za hitnu isplatu oktobarske penzije

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, uputio je otvoreni zahtjev Vladi FBiH i Fondu PIO/MIO FBiH, da zajedničkim angažovanjem odmah obezbijede isplatu oktobarske penzije, kako bi penzioneri mogli dostojno obilježiti predstojeći Bajram, te tradicionalno ispuniti vjersku obavezu davanja vitri i zekjata.

Obzirom da izjave predstavnika Fonda PIO/MIO svjedoče da Fond već raspolaže dovoljnom količinom novca za isplatu oktobarske penzije, neophodno je da Vlada FBiH, u saradnji sa Fondom PIO/MIO, pored isplate penzija koja bi trebala započeti prije nastupajućeg Bajrama, razmotri i mogućnost njihovog povećanja naspram uvećanog priliva sredstava u Fond.

You may also like...