10. juli 2003.

u povodu zahtjeva predsjednika BOSS-a i federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, za uvrštavanje u dnevni red naredne sjednice, tačke pod nazivom: “Razmatranje odluke Administrativne komisije predstavničkog doma Parlamenta FBiH o povećanju primanja poslanika”

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović, uputio je zahtjev Predstavničkom domu Parlamenta F BiH, da se u dnevni red naredne sjednice uvrsti točka pod nazivom “Razmatranje odluke Administrativne komisije predstavničkog doma Parlamenta FBiH o povećanju primanja poslanika”, kako bi se odluka Komisije – zbog neprimjerenosti opštoj ekonomskoj situaciji u FBiH – ukinula.

Povećanje poslaničkih primanja koje ne prati rast plata i penzija, predstavlja dolijevanje ulja na vatru, posebno u situaciji kada zbog kontinuiranog pada životnog standarda i opšte besperspektivnosti prijete novi štrajkovi i socijalni nemiri, istakao je predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović.

You may also like...