10. decembar 2003.

u povodu 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava

BOSS-Bosanska stranka, u povodu Međunarodnog dana ljudskih prava, izražava ogorčenje nad činjenicom da je Bosna i Hercegovina i danas, osam godina nakon završetka rata, na sramnoj listi zemalja u kojima se svakodnevno krše najosnovnija ljudska prava.

BOSS zahtijeva da visoki predstavnik u sklopu aktuelnih reformi posebno insistira, na adekvatnoj zaštiti ljudskih prava i sankcionisanju i smjeni svih lica odgovornih za njihovo kršenje, obzirom da odgovornost za kršenje ljudskih prava u BiH, pored domaćih vlasti, snose i predstavnici međunarodne zajednice – posebno u slučajevima kršenja ljudskih prava najugroženijih socijalnih kategorija, kao što su penzioneri, boračka populacija i nezaposleni radnici i njihove porodice.

You may also like...