26. decembar 2003.

u povodu otvorenog upozorenja predsjednika BOSS-a i federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića premijeru Vlade FBiH Ahmetu Hadžipašiću – da je dužan izjasniti se o zahtjevu BOSS-a za održavanje vanredne zajedničke sjednice oba doma Parlamenta FBiH

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović, upozorio je premijera Federacije BiH Ahmeta Hadžipašića, da je dužan odmah se izjasniti o zahtjevu BOSS-a za održavanje zajedničke vanredne sjednice oba doma Parlamenta FBiH – obzirom da samo od premijerove odluke zavisi hoće li izmjena Budžeta Federacije za 2003. godinu rezultirati isplatom pola dugujuće penzije do kraja godine.

Obzirom da su predsjedavajući oba doma Parlamenta FBiH javno izrazili saglasnost da će prihvatiti zahtjev BOSS-a za održavanje zajedničke vanredne sjednice – ako se o istom izjasni Vlada, ukoliko premijer Hadžipašić nastavi sa opstrukcijom izvršavanja obaveza prema penzionerima, BOSS će inicirati pokretanje odgovornosti i smjenu premijera, odnosno kompletne Vlade FBiH.

You may also like...