16.01.2006.

u povodu dostavljanja nadležnim institucijama hronologije događaja o donošenju odluke o prodaji Energopetrola, a u vezi rasprave u Parlamentu Federacije BiH i prikrivanja finansijske dokumentacije

 

Nakon što je nadležno tužilaštvo ogovorilo na zahtjev predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića za otvaranje istrage i naložilo Finansijskoj policiji ispitivanje svih okolnosti odluke o prodaji Energopetrola, Ajanović je nadležnim institucijama dostavio hronologiju događaja koji ukazuju na brojne nezakonite radnje i manipulacije, kao i obaveze koje je Vlada dužna izvršiti prema nalogu federalnog Parlamenta. Između ostalog, navedeno je da na prethodne tri sjednice Parlament nije podržao Vladin prijedlog o dokapitalizaciji Energopetrola, te da je Vlada obavezana da do nastavka zasjedanja Parlamenta dostavi svu prikrivanu finansijsku dokumentaciju. Upozoreno je da bi bez saglasnosti Parlamenta sve aktivnosti u vezi prodaje Energopetrola spadale u kategoriju proceduralnih manipulacija i potpisivanja štetnog ugovora za državu. Takođe, upozoreno je da je dokapitalizacija Energopetrola zbog ekonomske kapitulacije Federacije uporena protiv vitalnih nacionalnih interesa svih naroda, a posebno Bošnjaka, te je izrazito zabrinjavajuća otvorena podrška konzorciju INA-MOL od strane SDA, koja zbog privatnih interesa ugrožava ekonomsku opstojnost države.

 

16.1.06.

 

 

 

 

 

 

You may also like...