27.01.2006.

u povodu namjere premijera Hadžipašića da potpiše ugovor sa konzorcijem INA-MOL i nakon odbijanja saglasnosti za prodaju od strane Parlamenta FBiH

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava premijera Hadžipašića da bi potpisivanje ugovora sa konzorcijem INA-MOL, nakon što je Parlament Federacije BiH odbio dati saglasnost za prodaju jedine naftne kompanije, pored ništavosti ugovora i namjere protudržavnog djelovanja značilo i direktnu krivičnu odgovornost premijera.

Premijer Hadžipašić zna da je Finansijska policija izvijestila Parlament o brojnim nezakonitostima, zna da su nadležna tužilaštva naložila pokretanje istrage u vezi utvrđivanja odgovornosti svih lica uključenih u provođenje štetnog ugovora i dovođenje države u ekonomsku ovisnost o drugim državama; premijer takođe zna da je Pravobranilaštvo FBiH izvijestilo Parlament da Vlada posjeduje sakrivenu finansijsku dokumentaciju o imovini višemilionske vrijednosti uključujući i imovinu u Hrvatskoj, na osnovu koje bi Energopetrol postao izrazito profitabilna kompanija. Premijera Hadžipašića još jedino treba podsjetiti da je državni tužilac Džonatan Ratel procesuirao visokorangirane političare i bivšeg predsjednika RS zbog zloupotrebe položaja i pljačke naftnog sektora. Nakon odluke Parlamenta Federacije BiH premijer Hadžipašić je dužan sanirati Energopetrol implementacijom prijedloga poslanika, odnosno sprovedbom studije Svjetske banke i Programa za sanaciju iz 2004. godine.

 

27.1.06.

 

 

 

 

You may also like...