01.02.2006. – u povodu povecanja cijena centralnog grijanja u Tuzli

u povodu povećanja cijena centralnog grijanja u Tuzli

 

Klub vijećnika BOSS-a uputio je zahtjev za uvrštavanje rasprave o povećanju cijena grijanja u sutrašnju sjednicu Vijeća, obzirom da je javnost obmanuta da je Vijeće odobrilo povećanje cijena grijanja. Pored povećanja cijena za iznos PDV-a, izvršen je dodatan udar posebno na standard penzionera, ali i građana koji su ucijenjeni od strane opštinske vlasti da trebaju platiti više hiljada KM za uvođenje podstanica za centralno grijanje. Pored sakrivanja od javnosti da je “Centralno grijanje” privatizovano i da je preko deset godina od građana protupropisno naplaćivan angažovani kapacitet, načelnik Jasmin Imamović ponovo je dao saglasnost za povećanje cijena grijanja, i pored činjenice da je zbog lične ali i neodgovornosti opštinskog Pravobranilaštva izgubljeno u sudskom sporu preko osam miliona KM, zbog čega se od građana trži da plaćaju veću cijenu. Potpuno je jasno da je protuposlovnička i totalitarna odluka o ukidanju prijenosa sjednica Vijeća od strane SDP-a i Narodne stranke radom za boljitak – rezultat namjere da se od javnosti sakrije istina o privatizaciji Opštine i djelovanju protivno interesa građana.

 

1.2.2006.

 

 

You may also like...