22. septembar 2003.

u povodu indolentnog odnosa bh. parlamentarnih političkih stranaka prema informacijama o retrogradnoj pozadini reforme oružanih snaga u BiH

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović, uputio je otvoreni poziv OHR-ovoj Komisiji za reformu oružanih snaga u BiH, da javnosti i parlamentarnim političkim strankama neizostavno prezentira kompletnu informaciju o suštini planirane reforme oružanih snaga, kako bi građani znali – da li reforma odbrane vodi ka daljoj dezintegraciji BiH ili ka formiranju jedinstvene profesionalne bh. vojske.

Šutnja političkih stranaka u vezi najavljene odbrambene reforme je opasna za Bosnu i Hercegovinu i njene građane, posebno iz razloga što pogoduje svakom eventualnom planu koji je usmjeren ka legalizaciji ratnog zločina i genocida, te odmicanju BiH od evropskih integracija i NATO-a, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

You may also like...