Press Energopetrol i zahtjev Parlamentu

Press konferencija

 

u povodu zahtjeva za održavanje vanredne sjednice Predstavničkog doma FBiH u cilju poništavanja dokapitalizacije “Energopetrola” i saniranja naftne privrede u BiH

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je nakon dostavljanja zahtjeva za održavanje vanredne sjednice Parlamenta FBiH u cilju poništavanja sramne dokapitalizacije “Energopetrola”, dostavio Parlamentu i sažetu analizu stanja naftne privrede u BiH, te mjere saniranja “Energopetrola” i nezavisnog naftnog tržišta u BiH, sačinjenu u saradnji sa ekonomskim stručnjacima. Prijedlozi mjera saniranja stanja podrazumijevaju da, prvo, Parlament odmah zaustavi aktivnosti oko privatizacije Energopetrola, drugo, da se naloži Vladi saniranje duga od 20 miliona KM putem kreditne garancije, treće, terminale tečnih goriva i “Energopetrol” kao cjelinu staviti pod zajedničko kompetentno novo rukovodstvo, kako bi se zaustavilo režirano upropaštavanje naftne privrede, i četvrto, obavezati Vladu Federacije da u saradnji sa Vladom RS i Vijećem ministara BiH dogovori zajednički nastup prema strateškom partneru za sanaciju jedine rafinerije Bosanski Brod, što bi omogućilo efikasnu revitalizaciju naftne privrede u BiH, posebno zbog činjenice da je nemoguće napraviti gubitak u prometu naftnim derivatima. Dokapitalizacija “Energopetrola” od 10 miliona KM za firmu koja može vrijediti 500 miliona KM, pored evidentne pljačke građana Federacije – ujedno je i znak da se odustaje od saniranja rafinerije Bosanski Brod, koja je i danas tehnološki neprevaziđena u Evropi. Obzirom da samo jedan cent razlike u cijeni na kapacitet od 2 miliona tona nafte daje prihod od 20 miliona dolara godišnje, potrebna sredstva za rentabilno poslovanje rafinerije između 70-100 miliona dolara su relativno nizak iznos kada je nafta u pitanju.

 

24.10.05.                                                                          Muamer Dedić, Press BOSS-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIRNES AJANOVIĆ, poslanik u PDPFBIH

24.10.2005.

 

PARLAMENT FEDERACIJE BIH

PREDSTAVNIČKI DOM

PREDSJEDAVAJUĆI

 

Predmet: Prijedlog mjera za saniranje naftne privrede u BiH

 

 

U sklopu zahtjeva za održavanje vanredne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, dostavljam sažetu analizu stanja naftne privrede u BiH sa prijedlogom mjera za efikasnu revitalizaciju.

Rafinerija Bosanski Brod je prije agresije imala kapacitet od 2 miliona tona i povezana u trećinskom vlasništvu sa naftovodom Omišalj, Sisak, Brod, Pančevo, te trgovačkom mrežom “Energopetrola” sa gotovo 200 pumpnih stanica i terminalima tečnih goriva. Naftne kompanije, odnosno rafinerije, moraju imati sve vitalne tehnološke elemente u svom sastavu; terminale, pumpe, željezničke cisterne, naftovod, pa i autocisterne za lokalnu dostavu. Zbog toga je prodaja pojedinih segmenata, posebno pumpi, bilo u FBiH ili u RS katastrofa za rafinerije. Naftna privreda BiH je tehnološki neprevaziđena. Struktura sekundarnih postrojenja u Bosanskom Brodu, pa i u Modriči je takva da omogućava pozitivan randman, između 65-70% inputa (procenat se odnosi na proizvode, čija je cijena veća od cijene ulaza). Ovo nije slučaj sa nizom rafinerija na prostoru bivše Jugoslavije.

Dokapitalizacija “Energopetrola” od 10 miliona KM za firmu koja može vrijediti 500 miliona KM, pored evidentne pljačke građana Federacije – ujedno je i znak da se odustaje od saniranja rafinerije Bosanski Brod, koja je i danas tehnološki neprevaziđena u Evropi. Obzirom da samo jedan cent razlike u cijeni na kapacitet od 2 miliona tona nafte daje prihod od 20 miliona dolara godišnje, potrebna sredstva za rentabilno poslovanje rafinerije između 70-100 miliona dolara su relativno nizak iznos kada je nafta u pitanju. Objedinjeni terminali i EP, trebali bi stupiti u pregovore sa firmom koja je zainteresovana da participira u cjelini u naftnoj privredi BiH, što praktično znači predratni komplex, odnosno B.Brod, Modrica, terminali, pumpe u FBiH i pumpe u Republici Srpskoj koje su u vlasništvu entiteta.

Prijedlozi mjera saniranja stanja podrazumijevaju da – prvo, Parlament odmah zaustavi aktivnosti oko privatizacije “Energopetrola”, drugo, da se naloži Vladi saniranje duga od 20 miliona KM putem kreditne garancije, treće, terminale tečnih goriva i “Energopetrol” kao cjelinu staviti pod zajedničko kompetentno novo rukovodstvo, kako bi se zaustavilo režirano upropaštavanje naftne privrede, i četvrto, obavezati Vladu Federacije da u saradnji sa Vladom RS i Vijećem ministara BiH dogovori zajednički nastup prema strateškom partneru za sanaciju Rafinerije Bosanski Brod, što bi omogućilo efikasnu revitalizaciju naftne privrede u BiH, posebno zbog činjenice da je nemoguće napraviti gubitak u prometu naftnim derivatima.

 

 

Mirnes Ajanović

 

You may also like...