13. novembar 2003.

u povodu otvorenog zahtjeva BOSS-a načelniku Jasminu Imamoviću – da hitno omogući ponovno priključenje na vodovodnu mrežu za sve nezakonito isključene stambene objekte

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, uputio je otvoreni zahtjev načelniku Tuzle Jasminu Imamoviću, da hitno omogući ponovno uključenje vode u stambenim objektima u Tuzli, koji su samovoljnom i nezakonitom odlukom direktora JP “Vodovod i kanalizacija” Tuzla Petra Tomića i njegovih saradnika, u srijedu 11. novembra isključeni sa mreže vodosnabdijevanja.

Pored činjenica utvrđenih od strane Odbora za zaštitu ljudskih prava Opštine Tuzla, a koje su potvrđene zaključkom od strane OV Tuzla, da menadžment Vodovoda nema zakonskog osnova za naplaćivanje tzv. angažovanog kapaciteta, da se bez neophodnih sudskih odluka vrše isključenja korisnika, te da se na građane vrši pritisak da protivno zakonu plate zastarjele račune, posebno zabrinjava što direktor Petar Tomić može, bez sankcija od strane načelnika, velikom broju građana Tuzle nezakonito uskratiti vodosnabdijevanje i u svetom muslimanskom mjesecu Ramazanu, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

You may also like...