12. novembar 2003.

u povodu zahtjeva BOSS-a visokom predstavniku – za zaustavljanje protubosanskog djelovanja predsjednika Narodne stranke radom za boljitak i njegovih saradnika

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, uputio je otvoreni poziv visokom predstavniku, da u skladu sa mandatom koji mu je povjeren od strane Vijeća za implementaciju mira, hitno poduzme mjere u cilju zaštite suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti BiH, odnosno da zaustavi protubosansko djelovanje predsjednika proNDH-ovski nastrojene Narodne stranke radom za boljitak i njegovih saradnika, obzirom da isti vođenjem kampanje za brisanje bh. granice sa Hrvatskom – pozivaju na rušenje ustavnog poretka BiH.

Protubosansko predizborno djelovanje predsjednika Narodne stranke radom za boljitak i njegovih saradnika, predstavlja očigledan nastavak Pavelićevog i Mihailovićevog plana za brisanje bh. granica, odnosno nastavak fašističkog djelovanja iz II svjetskog rata – što je bezobzirno ponižavanje stotina hiljada bosanskih žrtava agresije na Bosnu i Hercegovinu, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

You may also like...