10. novembar 2003.

u povodu zahtjeva BOSS-a za pokretanje mehanizama zaštite ljudskih prava bh. građana

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, upozorio je Vijeće ministara BiH, da tzv. stabilno finansiranje javnog RTV servisa putem najavljene mogućnosti vezivanja RTV pretplate za telefonske račune građana, predstavlja grubo i nedopustivo kršenje konvencija o ljudskim pravima – čiji je potpisnik i Bosna i Hercegovina.

BOSS poziva i Ombudsmene, te nadležne međunarodne instance sa demokratskom orijentacijom, da odmah pokrenu mehanizme zaštite ljudskih prava bh. građana, kako se ne bi dogodilo da Bosni i Hercegovini bude onemogućen ulazak u euro-atlantske integracije, zbog nepoštivanja konvencija o ljudskim pravima koja je pravno-hijerarhijski iznad svakog Ustava i zakona.

You may also like...