26. juni 2003.

u povodu zahtjeva BOSS-a Vijeću ministara BiH, za hitno poduzimanje mjera na sprečavanju mogućeg ograničavanja slobode kretanja bh. građana

BOSS zahtijeva od Vijeća ministara BiH, da hitno poduzme mjere u povodu informacije da bh. vozila nakon prvog jula neće moći prelaziti granicu – kako bi se ublažile posljedice nesavjesnog poslovanja Upravnog odbora Biroa zelene karte u BiH, koji je, prema navodima iznesenim u medijima, sklopio štetan ugovor sa slovenačkom osiguravajućom kompanijom “Sava RE”, na štetu bh. osiguravajućih društava i građana.

BOSS od nadležnih organa traži sankcionisanje svih lica odgovornih za moguće sprečavanje slobode kretanja bh. građana, posebno iz razloga što je generalno strogi i ograničavajući vizni režim, dodatno otežan postupcima nesavjesnih pojedinca koji su, uz postojeći problem sa registarskim tablicama, stvorili dodatni haos.

You may also like...