21. novembar 2003.

u povodu zahtjeva BOSS-a Vladi FBiH – za ustupanje jedne od napuštenih kasarni Vojske FBiH, u svrhu pružanja pomoći programu zbrinjavanja i resocijalizacije maloljetnih delikvenata u Federaciji BiH

Premijer Vlade FBiH Ahmet Hadžipašić, u jučerašnjem razgovoru sa predsjednikom BOSS-a Mirnesom Ajanovićem, prihvatio je zahtjev BOSS-a – da inicijativa za ustupanje jedne od napuštenih kasarni Vojske FBiH, u svrhu pružanja pomoći programu zbrinjavanja i resocijalizacije maloljetnih delikvenata u Federaciji BiH, bude razmatrana na prvoj narednoj sjednici Vlade Federacije BiH.

Premijer je izrazio slaganje sa stavovima BOSS-a, da se ustanovljenjem maloljetničke ustanove vaspitno-popravnog tipa, može adekvatno i preventivno djelovati na alarmantan porast maloljetničke delikvencije, koju ilustruje i podatak MUP-a, da je na području samo jedne opštine – dvadeset maloljetnika izvršilo čak sedamsto krivičnih djela.

You may also like...