28. novembar 2003.

u povodu opstrukcije državnog zakona o odbrani, od strane aktuelne političke garniture RS-a

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je otvoreni poziv visokom predstavniku, da u skladu sa svojim obavezama koje proizlaze iz aneksa X Dejtonskog sporazuma, omogući hitno donošenje državnog zakona o odbrani, kako bi se spriječile dalje opstrukcije kojima je od strane tradicionalno antibosanski nastrojenih SDS-a, srpskih radikala i socijaldemokrata – Bosni i Hercegovini nanesena ogromna šteta.

BOSS izražava zabrinutost zbog očite popustljivosti visokog predstavnika prema političkim strukturama RS-a koje i dalje zastupaju sporazum iz Karađorđeva, te upozorava, da je visoki predstavnik obavezan sankcionisati aktuelnu političku garnituru u RS-u, obzirom da je ista opstruirala državni zakon o odbrani, kako bi onemogućila ulazak BiH u Partnerstvo za mir i NATO.

You may also like...