28. mart 2003.

u povodu informacija o namjeri napada Vojske Republike Srpske na Federaciju BiH

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović poziva članove Predsjedništva BiH da odmah zauzmu stav i poduzmu potrebne mjere u povodu dokumentacije Obavještajne uprave Vojske Republike Srpske, koja je zaplijenjena od strane SFOR-a, a prema kojoj je, kako se navodi u sredstvima informisanja, planiran napad na Federaciju BiH.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ističe da je konačno neophodno da OHR prestane sa opstrukcijama u formiranju jedinstvene vojske Bosne i Hercegovine, i zahtijeva od visokog predstavnika Pedija Ešdauna hitno poduzimanje svih potrebnih mjera u cilju ukidanja entiteskih vojski i stvaranja jedne profesionalne vojske Bosne i Hercegovine.

You may also like...