02. decembar 2003.

u povodu ponovnog odbijanja FTV-a da obezbijedi cjelovito i pravovremeno informisanje o pitanjima od posebnog značaja za građane Federacije BiH

BOSS osuđuje uređivačku politiku menadžmenta FTV-a, kao čin sramne izdaje principa javnog RTV servisa i građana Federacije, posebno onih koji plaćaju RTV pretplatu, obzirom da FTV, umjesto cjelovite informacije o krucijalnim pitanjima koja se razmatraju na tekućoj sjednici Parlamenta FBiH, građanima nudi sapunske detalje još jednog haškog nastupa Slobodana Miloševića.

Sramna je i zabrinjavajuća procjena FTV-a, da je važniji haški prijenos Miloševićevog ponovnog iživljavanja nad žrtvama agresije, od direktnog prijenosa, ili bar reemitovanja, parlamentarne rasprave o Nacrtu zakona o reviziji izvršene privatizacije, o Javnom izvještaju o izvršenju Budžeta FBiH za prvo polugodište 2003., o Realizaciji zaključaka federalnog Parlamenta u vezi izrade Akcionog plana za poboljšanje materijalnog statusa penzionera, te o usvajanju mjera u cilju rješavanja stambene problematike boračke populacije, istakao je BOSS.

You may also like...