16. decembar 2003.

u povodu zahtjeva BOSS-a Parlamentu FBiH, za zaštitu konstitutivnosti Bošnjaka u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović, u cilju pokretanja mehanizama za zaštitu konstitutivnosti Bošnjaka u pravosudnom sistemu Federacije i BiH, uputio je Predstavničkom domu Parlamenta FBiH zahtjev za uvrštavanje u dnevni red sjednice zakazane za 22.decembar, tačke pod nazivom – “Rasprava o kršenju Odluke o konstitutivnosti, marginalizacijom Bošnjaka u FBiH i BiH”.

Olako prelaženje preko loših sistemskih rješenja vezanih za provođenje Odluke o konstitutivnosti, može dovesti do ozbiljnijih ugrožavanja nacionalnih interesa pripadnika sva tri bh. naroda, pa se zauzimanje parlamentarnog stava u vezi evidentne tendencije ugrožavanja bošnjačkih nacionalnih interesa ne može smatrati pritiskom – već ustavnom obavezom Parlamenta da štiti suverenitet i integritet svih naroda BiH, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

You may also like...