10. april 2003.

u povodu izvještaja Ombudsmena da je u 2002. godini 95.000 građana podnijelo žalbe zbog kršenja njihovih prava

Bosanska stranka smatra da je i u povodu posljednjeg Izvještaja Ombudsmena u BiH o kršenju ljudskih prava u 2002. godini ukazuje, neophodno poduzeti radikalne mjere u smislu krivičnog procesuiranja službi, ustanova i pojedinaca koje kršenjem zakona krše ljudska prava.

Prema zaključcima federalnih Ombudsmena, vladavina prava i zakona u FBiH daleko je od zadovoljavajućeg, što objašnjava razloge 95.000 žalbi na kršenje ljudskih prava u 2002. godini, ali i činjenicu – da nijedna politička stranka nije komentarisala Izvještaj Ombudsmena, jer su sve učestvovale u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti.

BOSS podvlači činjenicu iz izvještaja Ombudsmena, da nema bitne razlike u broju kršenja ljudskih prava koja su izvršena tokom vladavine nacionalnih stranaka, ili bivše socijaldemokratske alijanse i njenih satelita, što potvrđuje – da za građane nije bitno da li je vlast desničarska ili ljevičarska, već da li postoje efikasni mehanizmi zaštite njihovih prava.

Obzirom da je BOSS u više navrata zaštitio prava građana davanjem pravne pomoći i podnošenjem krivičnih prijava protiv prekršitelja, BOSS poziva i ostale političke stranke i subjekte, da daju vlastiti doprinos borbi za zaštitu ljudskih prava – tako što će prijavljivanjem prekršitelja ubrzati proces njihovog krivičnog procesuiranja i efikasnost pravosudnih organa.

BOSS će u tom smislu, i protiv vijećnika OV Tuzla i načelnika, te drugih odgovornih lica podnijeti krivične prijave – obzirom da su na posljednjoj sjednici Vijeća odbili raspravljati o donošenju odluke o sankcionisanju odgovornih lica u Službi za inspekcijske poslove koja, takođe prema izvještajima i Odlukama Ombudsmena, kontinuirano vrši kršenje ljudskih prava.

You may also like...