30. avgust 2003.

u povodu pokušaja Borislava Paravca, Mladena Ivanića i drugih megafona SDS-a, da u interesu desničarskih centara iz Beograda, bh. tužbu za genocid protiv Srbije i Crne Gore lažno prikažu kao atak na vitalne nacionalne interese bosanskih Srba

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, izrazio je oštro protivljenje namjeri Borislava Paravca, Mladena Ivanića i drugih megafona SDS-a i desničarskih centara iz Beograda, da bh. tužbu za genocid protiv Srbije i Crne Gore lažno prikažu kao atak na vitalne nacionalne interese bosanskih Srba.

Pozivanje na nacionalne interese u slučaju bh. tužbe za genocid služi isključivo interesima beogradskih političkih krugova i vrhuške SDS-a i njihovih satelita, obzirom da vlastitu odgovornost za zločine mogu izbjeći samo opstrukcijom bh. tužbe za genocid, odnosno imputiranjem kolektivne odgovornosti bosanskim Srbima.

Iznos tužbene odštete pripada svim građanima BiH, a nikako Beogradu i SDS-u, koji novcem bh. građana, posebno bosanskih Srba, finansira prekoračenja proračuna Borislava Paravca, skrivanje Karadžića i Mladića, te djelovanje nacionalističkog terorizma koji prijeti svim građanima, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

You may also like...