07. maj 2003.

u povodu dana džamija

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, povodom dana džamija, izrazio je zabrinutost zbog licemjernog odbijanja vlasti RS-a da otkriju i sankcionišu počinitelje gnusnog ubistva Murata Badrića – nevine žrtve nacionalističkog divljanja prilikom postavljanja kamena tameljca džamije Ferhadija u Banja Luci.

Vlasti RS-a ni do sada nisu štitile ljudska prava Bošnjaka, uključujući njihovo pravo na slobodu vjeroispovijesti i pravo na život, ali začuđuje indolentnost državnih i federalnih vlasti i predstavnika međunarodne zajednice u BiH, koji odbijaju pozvati na odgovornost Mladena Ivanića i druge funkcionere u RS-u – zbog izbjegavanja obaveze da primjenom zakona poštuju međunarodne norme o ljudskim pravima prema Bošnjacima u RS-u, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

You may also like...