30.11.2004.

Press konferencija

 

u povodu prijedloga BOSS-a Visokom predstavniku za ukidanje Doma naroda Parlamenta FBiH zbog opstrukcije donošenja zakona

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je Visokom predstavniku prijedlog za ukidanje Doma naroda Parlamenta Federacije, jer su delegati odbijanjem potvrđivanja zakona o reviziji privatizacije – definitivno potvrdili da djeluju protiv interesa građana, a u cilju zaštite tajkunskih interesa. Ukidanje Doma naroda, te formiranje vijeća naroda, koje bi djelovalo isključivo kada zakon povređuje nacionalne interese, spriječilo bi brojne opstrukcije delegata prilikom donošenja zakona, a ujedno bi se pored uštede budžetskih sredstava izvršila i harmonizacija entitetskih ustavnih odredbi o zaštiti nacionalnih interesa konstitutivnih naroda. Obzirom da je Visoki predstavnik omogućio da zaštita nacionalnih interesa u Skupštini RS-a funkcioniše putem Vijeća naroda – isto se može primijeniti i na Parlament Federacije, što bi sigurno ubrzalo provođenje reformi, obzirom na stepen demokratizacije u Federaciji, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

30.11.2004.

You may also like...