Category: Press 2004.

08.12.2004.

Press konferencija u povodu zahtjeva Vladi Federacije za dostavljanje izvještaja o prolomima stijenskih masa u Rudniku soli Tušanj u Tuzli zbog protuzakonitog potapanja rudnika, čime je ugrožena bezbjednost kompletnog grada BOSS poziva Premijera Vlade...

30.11.2004.

Press konferencija   u povodu prijedloga BOSS-a Visokom predstavniku za ukidanje Doma naroda Parlamenta FBiH zbog opstrukcije donošenja zakona   Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je Visokom predstavniku prijedlog za ukidanje Doma naroda Parlamenta...

16.11.2004.

Press konferencija u povodu poziva Vladi FBiH da ne opstruira sutrašnje usvajanje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o PIO, kojim se usklađuje rast penzija sa rastom plata   Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, kao predlagač...

11.11.2004.

Press konferencija u povodu zahtjeva Vladi FBiH i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću za izmještanje tužilaštava iz zgrada sudova   Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, uputio je zahtjev Vladi Federacije i Visokom sudskom i tužilačkom...

01.11.2004.

Press konferencija   u povodu krivičnog procesuiranja predsjednika Kantonalnog suda Tuzla Indire Hadžimehmedović i sutkinje Hurije Sarajlić zbog kršenja zakona od strane sudije   Federalno Tužilaštvo je aktom broj KTA-231/04 obavijestilo federalnog poslanika Mirnesa...

13.10.2004.

Press konferencija   u povodu prezentacije obimnog materijala o stravičnim zločinima 13. SS divizije, koja je slavljena od strane SDP-a davanjem naziva ulice BOSS je na press konferenciji prezentirao novinarima obiman materijal u kojem...

08.10.2004

Press konferencija u povodu prijave Tužilaštvu FBiH sudije Hurije Sarajlić i predsjednika Kantonalnog suda Tuzla Indire Hadžimehmedović   Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, podnio je Tužilaštvu Federacije prijavu protiv sutkinje Hurije Sarajlić i predsjednika Kantonalnog...