08.10.2004

Press konferencija

u povodu prijave Tužilaštvu FBiH sudije Hurije Sarajlić i predsjednika Kantonalnog suda Tuzla Indire Hadžimehmedović

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, podnio je Tužilaštvu Federacije prijavu protiv sutkinje Hurije Sarajlić i predsjednika Kantonalnog suda Tuzla Indire Hadžimehmedović, zbog sumnje u izvršeno krivično djelo Povreda zakona od strane sudije. U prijavi Tužilaštvu su predstavljeni dokazi da su predsjednik Kantonalnog suda i sudija prekršili zakon ostvarujući korist lokalnom listu “Front slobode”, koji se finansira od strane Opštine Tuzla u kojoj je apsolutnu vlast imao SDP, a protiv kojeg je podneseno pet tužbi zbog kontinuiranog klevetničkog djelovanja protiv predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića. Krivičnim zakonom FBiH u članu 357. definisano je da će se sudija, ukoliko donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon – kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina, a dvoje sudija koji su prethodno vodili ovaj slučaj, nakon prijave BOSS-a – smijenjeni su i izgubili pravo da budu birani za sudije.

 

8.10.04.

You may also like...