03.07.2014.

Press konferencija

u povodu prezentacije činjenica da političko djelovanje u BiH može biti drugačije od aktuelnog nemoralnog manipulisanja većine političkih stranaka i izabranih zvaničnika

BOSS Logo 1

U cilju prezentacije činjenica da političko djelovanje u BiH može biti drugačije od aktuelnog nemoralnog manipulisanja većine političkih stranaka i izabranih zvaničnika, BOSS nastavlja sa prezentacijom pozitivnog političkog djelovanja u okviru ovlaštenja parlamentarne većine u tuzlanskom Vijeću, a kako bi se i na ostalim nivoima vlasti usvojio isti način djelovanja u cilju zaštite interesa građana. Pored uobičajenog maksimalnog djelovanja BOSS-a na svakoj sjednici Vijeća, vijećnici BOSS-a su i na posljednoj sjednici dali angažman u formiranju dnevnog reda sa dodatnih 15 tačaka, te je, između ostalog, usvojen zahtjev BOSS-a da se izvrši analiza visine novčanih primanja direktora, savjetnika, predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, i drugih odgovornih uposlenika u javnim preduzećima i javnim ustanovama, a u odnosu na ostvarene rezultate poslovanja i druge okolnosti poslovanja. Takođe je usvojeno da se dostavi izvještaj o načinu zapošljavanja u javnim preduzećima i ustanovama za proteklih deset godina, kako bi se obezbijedila puna transparentnost djelovanja svih gradskih institucija.

03.07.2014.

You may also like...