04. juli 2001.

u povodu 4. jula – Dana borca i Dana nezavisnosti SAD-a

Bosanska stranka u povodu Dana borca upućuje iskrene čestitke građanima, a posebno borcima koji su 4. jula 1941., zajedno sa Josipom Brozom Titom započeli ustanak protiv fašizma, osnivanjem partizanskih odreda kao prvih oblika oružanih snaga ustanka južnoslavenskih naroda.

Takođe, u povodu proglašenja Deklaracije nezavisnosti SAD-a kojom su građani Sjeverne Amerike 4. jula 1776. udarili temelj borbe protiv kolonijalnog poretka i izvojevali najvažniju bitku za ravnopravnost i prirodno pravo svakog čovjeka da bude slobodan, Bosanska stranka svim državljanima SAD-a u Bosni i Hercegovini čestita nacionalni praznik Dan nezavisnosti.

You may also like...