06. juli 2001.

u povodu zahtjeva za poštivanje Ustava i zakonitosti – upućenog šefu Misije OSCE-a u BiH Robertu Bikroftu i Predsjedniku F BiH Karlu Filipoviću

Bosanska stranka je šefu Misije OSCE-a u BiH Robertu Bikroftu i Predsjedniku F BiH Karlu Filipoviću, uputila zahtjev za zaštitu vladavine zakona i primjenu važećih propisa PIK-a, u cilju sankcionisanja poslanika u Skupštini TK i Domu naroda PFBiH, Ključanin Tarika – koji je manipulacijom predaje kartona o imovinskom stanju prekršio izborna pravila i izašao iz zakonskog okvira za verifikaciju mandata.

Obzirom da je bivši šef OSCE Misije Robert Beri, ne provodeći dosljedno Pravila i propise PIK-a, ignorisao važnost sankcionisanja kršenja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, Bosanska stranka od gosp. Bikrofta i gosp. Filipovića očekuje da prema važećim propisima, u skladu sa Ustavom i zakonom – poduzmu mjere u cilju oduzimanja mandata Ključanin Tariku.

You may also like...