04.06.2001. – u povodu otvorenog zahtjeva Finansijskoj policiji Federacije BiH

Press konferencija

u povodu otvorenog zahtjeva Finansijskoj policiji Federacije BiH – da izvrši kontrolu zakonitosti poslovanja D.O.O. Rudarski institut Tuzla

Bosanska stranka je putem današnje press konferencije uputila otvoreni zahtjev Finansijskoj policiji Federacije BiH – da izvrši kontrolu zakonitosti poslovanja D.O.O. Rudarski institut Tuzla, kako bi se utvrdile okolnosti pod kojima v.d. direktora Pirić Rasim i njegovi saradnici, zloupotrebom položaja, na nezakonit i netransparentan način, vode poslovnu politiku D.O.O. RI i preusmjeravaju ga u nepovoljan oblik privatizacije – javnim upisom dionica.

Prema riječima opštinskog vijećnika i radnika Rudarskog instituta, dipl. ing. Geologije, Azre Avdić – uprkos dokumentima koje je u vidu dokaza prezentirala Bosanska stranka i činjenici da je na funkciju v.d. direktora izabran bez konkursa i da je obnaša bez reizbora – Rasim Pirić neometano nastavlja sa nezakonitim radnjama, obmanjujući javnost da su za loše stanje i kriminal u Rudarskom Institutu odgovorni svi osim njega i njegovih saradnika.

Bosanska stranka je prezentirala i nove dokaze o nelegalnom radu Rudarskog instituta, čiji je četveročlani Upravni odbor D.D. nelegalno formiran, suprotno zakonskom propisu o neophodnom neparnom broju članova, te dokaz da je da je Institut sudski registrovan i predat Kantonalnoj agenciji za privatizaciju kao D.O.O. – a ne D.D.

V.d. direktora odbija prezentirati informacije o poslovanju Rudarskog instituta, što dokazuje i Pirićevo ignorisanje vijećničkog zahtjeva – da se transparentno i u raščlanjenom obliku prikaže utrošak sredstava Rudarskog instituta i spisak dioničara sa prikazom pojedinačnih iznosa dionica, kao i podaci o uslovima izdavanja poslovnih prostora Instituta.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je istakao da je Bosanska stranka protiv privatizacije koja predstavlja pljačku radnika i imovine koja pripada svim građanima. Rukovodstvo Rudarskog instituta svojim aktivnostima provodi upravo takvu privatizaciju, pokušavajući zamjenom teza skrenuti pažnju javnosti sa svojih kriminalnih aktivnosti, u čemu im evidentno podršku pružaju i funkcioneri aktuelne vlasti – obzirom da pored svih dokaza koje je prezentirao BOSS, nije zaustavljeno protivzakonito poslovanje i privatizacija Instituta.

BOSS će federalnoj Finansijskoj policiji obezbijediti na uvid svu dokumentaciju koju posjeduje – u cilju ustroja pravne države i poštivanja zakonitosti, odnosno zaštite ljudskih i građanskih prava radnika D.O.O. Rudarski institut.

 

 

4. VI 2001.

You may also like...