22.05.2001. – u povodu informacija o pripremanju protivzakonitih radnji

Press konferencija

u povodu informacija o pripremanju protivzakonitih radnji, odnosno mogućih terorističkih ataka, u cilju odmazde nad predsjednikom i pravnim zastupnikom BOSS-a, i njihovim porodicama – zbog iznošenja dokaza o kriminalnim radnjama pomoćnika ministra MUP-a Federacije BiH, Lušija Faika

Pravni zastupnik Bosanske stranke advokat Faruk Balijagić i federalni poslanici BOSS-a, Mirnes Ajanović i Džems Sulejmanagić su putem današnje press konferencije javnosti prezentirali informacije o pripremanju protivzakonitih radnji, odnosno mogućih terorističkih ataka od strane pomoćnika ministra MUP-a FBiH Lušija Faika.

Prema informacijama sa kojim raspolaže Bosanska stranka, pomoćnik ministra MUP-a FBiH Lušija Faik, povodom podnešene krivične prijave protiv njega, priprema protivzakonite radnje i moguće terorističke aktivnosti – u cilju odmazde nad federalnim poslanikom i predsjednikom BOSS-a Mirnesom Ajanovićem i pravnim zastupnikom Stranke, advokatom Farukom Balijagićem.

Advokat Faruk Balijagić ističe, da je prema pouzdanim informacijama, prijavljeni Lušija Faik već vrbovao pojedine inspektore MUP-a TK, koji su zaduženi za indukovanje lažnih svjedoka, koji će krivokletstvom pokušati javno diskreditovati njega i Mirnesa Ajanovića. Takođe, prema izvorima BOSS-a, obzirom da je prijavljeni Lušija Faik u vezi sa specijalnom grupom iz sastava paradržavne organizacije, samozvanom muslimanskom obavještajnom službom – moguće je i ugrožavanje lične bezbjednosti Mirnesa Ajanovića, Faruka Balijagića, i njihovih porodica.

Federalni poslanik i predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović istakao je, da aktuelna                 vlast – izbjegavanjem procesuiranja kriminalnih radnji funkcionera i drugih poslušnika bivše vlasti, direktno ohrabruje osobe poput Lušija Faika na primjenu mafijaških metoda zastrašivanja – kako bi se strahom za ličnu bezbjednost zaustavili svi koji se bore protiv kriminala i korupcije.

Federalni poslanik Džems Sulejmanagić je istakao, da je Bosanska stranka slučaj prijavila nadležnim federalnim pravosudnim organima, te Predsjedniku i Premijeru FBiH, Visokom predstavniku i drugim međunarodnim zvaničnicima, sa zahtjevom da postupe u skladu sa zakonskim obavezama i ovlaštenjima, u cilju poduzimanja istražnih i drugih radnji, kako bi nadležni organi preventivno djelovali u cilju obezbjeđenja lične zaštite predstavnika BOSS-a i njihovih porodica.

Kako je rečeno na današnjoj press konferenciji, Bosanska stranka je spremna istražnim organima obezbijediti odgovarajuća svjedočenja – pod uslovom da se svjedocima garantuje životna sigurnost.

 

22. V 2001.

You may also like...