11.09.2001. – u povodu poslanickog pitanja postavljenog Visokom predstavniku Volfgangu Petricu

Press konferencija

 

u povodu poslaničkog pitanja postavljenog Visokom predstavniku Volfgangu Petriču

 

Predsjednik Bosanske stranke i federalni poslanik Mirnes Ajanović je na 7. redovnoj sjednici Parlamenta Federacije, putem poslaničkog pitanja ponovo zatražio odgovor od Visokog predstavnika Volfganga Petriča – da li će u skladu sa preuzetim obavezama iz Dejtonskog sporazuma i OHR-ovom antikorupcionom strategijom – konačno početi raditi u interesu bh. građana u borbi protiv kriminala i korupcije i aktuelne vlasti.

Federalni poslanik Mirnes Ajanović je upozorio Volfganga Petriča da zloupotrebljavajući moć funkcije Visokog predstavnika za BiH, izbjegava poštivati obaveze iz Odluka Vijeća za implementaciju mira, Dejtonskog sporazuma, Ustava i zakonodavnih institucija BiH. Ajanović je istakao, da je takvo ponašanje rezultiralo negativnim reakcijama medija,                 u kojima je očito da Volfgang Petrič više nije miljenik bh. javnosti, a kulminaciju negativnog osvrta na loš rad ilustruje i novinski tekst pod nazivom «PETRIČ MORA PASTI».

Federalni poslanik Mirnes Ajanović je ponovo insistirao, da Volfgang Petrič poduzme potrebne mjere kako bi kao najviša zakonodavna i izvršna instanca, popravio loše stanje u BiH, za šta je direktno, obzirom na apsolutnu moć koju je sam nametnuo – i najodgovorniji što su građani prinuđeni da pravo na život brane i štrajkom glađu.

Takođe, Ajanović insistira na odgovoru, da li će Visoki predstavnik nakon višemjesečnog pisanja bh. medija – pokrenuti istragu o korupciji unutar međunarodne zajednice, o trgovini ženama u koju su uključeni i međunarodni zvaničnici, o zlostavljanju bh. žena zaposlenih u organizacijama međunarodne zajednice, o kriminalu i korupciji člana Predsjedništva SDP-a Selima Bešlagića i drugih funkcionera aktuelne vlasti, te da li može demantovati da sarađuje sa Republikom Srpskom i SRJ u namjeri podijele BiH.

 

11. IX 2001.

You may also like...