20.09.2001. – u povodu zahtjeva BOSS-a Predsjednistvu BiH

Vanredna press konferencija

u povodu zahtjeva BOSS-a Predsjedništvu BiH za stavljanje moratorija na segregacijsku odluku Visokog Predstavnika o prekrajanju granica Opštine Žepče

Bosanska stranka izražava najoštrije protivljenje segregacijskoj odluci Visokog predstavnika, kojom je jednostrano, protivno Odluci Parlamenta Federacije BiH, izmijenio granice Opštine Žepče – i na taj način nasilno promijenio etničku strukturu Opštine na štetu Bošnjaka.

Bosanska stranka upozorava da je Volfgang Petrič segregacijskom odlukom grubo prekršio Dejtonski mirovni sporazum, obzirom da je Anexom 10. definisano da će «Visoki predstavnik poštovati autonomiju civilnih tijela BiH u oblastima njihove djelatnosti».

Bosanska stranka podsjeća, da je Parlament Federacije na vanrednoj sjednici održanoj 12.6.2001., jednoglasno zauzeo stav da «ne prihvata bilo kakvu odluku o promjeni opštinskih ili bilo kojih drugih granica na isključivo etničkom principu, jer bi to moglo dovesti da daljnje etničke homogenizacije i podjele Federacije, pa i Bosne i Hercegovine, na istom principu».

Parlament Federacije je zadužio Komisiju za zaštitu ljudskih prava i Odbor za odbranu i sigurnost da o osnovanosti privremene odluke Visokog predstavnika Parlamentu dostavi stručno mišljenje. Međutim, uz grubo ignorisanje ingerencija federalnog Parlamenta – Volfgang Petrič je u autokratskom maniru donio konačnu odluku o budućnosti žepačkih Bošnjaka, kojom drastično krši njihova ljudska prava.

Nelegalni i segregacijski postupci Volfganga Petriča dovode u pitanje svrhu postojanja zakonodavnih i pravnih institucija BiH, dok njegova samovolja kontinuirano sprečava Bošnjake Žepča da svoju jednakopravnost zaštite putem institucija države Bosne i Hercegovine.

Bosanska stranka poziva Predsjedništvo BiH, da do konačne odluke Parlamenta Federacije,         od Visokog predstavnika zahtijeva stavljanje moratorija na segregacijsku konačnu odluku o ustroju novih granica Opštine Žepče – obzirom da je sporna odluka u suprotnosti sa odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma i konvencijama o zaštiti ljudskih prava.

 

 

20.9.2001.

You may also like...