24.09.2001. – u povodu zahtjeva BOSS-a federalnom Parlamentu za hitno provodjenje zakljucaka radne grupe Parlamenta

Press konferencija

u povodu zahtjeva BOSS-a federalnom Parlamentu za hitno provođenje zaključaka radne grupe Parlamenta – u vezi segregacijske odluke Visokog predstavnika o preustroju opštinskih granica po etničkom principu

 

Bosanska stranka poziva Parlament Federacije BiH da hitno provede zaključke parlamentarne radne grupe, sastavljene od Odbora za pravdu i Komisije za zaštitu ljudskih prava, u povodu segregacijske odluke Visokog predstavnika o nasilnoj promjeni etničke strukture opština u BiH.

Parlamentarna radna grupa je nakon uvida u stanje na terenu, zauzela stav da Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH mora insistirati na dosljednijem i bržem provođenju zaključaka sa vanredne sjednice federalnog Parlamenta, a koji se tiču         neprihvatanja bilo kakve odluke o promjeni opštinskih ili bilo kojih drugih granica na isključivo etničkom principu, jer bi to moglo dovesti da daljnje etničke homogenizacije i podjele Bosne i Hercegovine.

Komisija za zaštitu ljudskih prva i Odbor za pravdu upozoravaju da Odluka Visokog predstavnika može proizvesti proces lančane reakcije stvaranja etnički čistih opština na području cijele BiH, te rezultirati mogućim nekontrolisanim reakcijama stanovništva i narušavanjem političko-bezbjednosne situacije.

Federalni poslanici, Mirnes Ajanović član parlamentarne Komisije za zaštitu ljudskih prava i Džems Sulejmanagić član Odbora za Pravdu – pozvali su Predsjedništvo BiH da zvaničnim aktom pruži podršku Parlamentu Federacije u provođenju zaključaka parlamentarnog radnog tijela – u cilju upozorenja Volfgangu Petriču da povuče segregacijsku odluku, kako bi se spriječile moguće pogubne posljedice po već narušenu političko-bezbjednosnu situaciju, koja u krajnjem može rezultirati i novim etničkim sukobima u BiH.

 

 

24.9.2001.

 

 

 

You may also like...