28.09.2001. – u povodu zahtjeva Bosanske stranke Vladi i Parlamentu Federacije BiH

Press konferencija

u povodu zahtjeva Bosanske stranke Vladi i Parlamentu Federacije BiH za poništenje pljačkaške privatizacije i ukidanje kriminalne strukture privatizacijskih investicionih fondova

 

Bosanska stranka smatra da su socijalni nemiri koje sve više karakterišu radnički štrajkovi, posljedica mafijaško-monopolske sprege vladajuće oligarhije i njenih ekspozitura, u vidu institucija formiranih u cilju pranja opljačkanog novca, obaranja vrijednosti vitalnih privrednih objekata i njihovog kriminalnog otkupa za bezvrijedne certifikate.

Bosanska stranka je još u prošlom sazivu Parlamenta Federacije BiH upozoravala na pogubne posljedice pljačkaškog modela privatizacije – tražeći njeno poništavanje i vraćanje fabrika radnicima.

Bivša vladajuća oligarhija i SDP su odbili provođenje privatizacije pod uslovima koji će biti povoljni za radnike i za privredu, a dalje istrajavanje aktuelne SDP-Alijanse na pljačkaškoj privatizaciji – dokazuje da ni aktuelne funkcionere ne zanimaju gladni radnici i njihove siromašne porodice – već isključivo lični profit i zadovoljavanje poslovnih interesa nedobronamjernih međunarodnih zvaničnika, kojima duguju vladajuće pozicije.

Bosanska stranka smatra da su za kulminaciju radničkih problema i kolaps privrede, pored nesposobnih kantonalnih vlada, najodgovorniji federalni organi vlasti – koji su ozakonili formiranje pljačkaških privatizacijskih investicionih fondova i otimanje radničke imovine.

Federalni poslanici Mirnes Ajanović i Džems Sulejmanagić ponovo zahtijevaju od Vlade i Parlamenta Federacije BiH da se hitno ukinu PIF-ovi i poništi kriminalna privatizacija, te da se novom zakonskom regulativom zaustavi namjerno obezvrjeđivanje preduzeća, kako bi se tržišna ekonomija provodila bez ugrožavanja vlasničkih prava radnika nad imovinom koju su decenijama stvarali.

 

28.9.2001.

 

 

 

 

 

You may also like...