26. novembar 2001.

u povodu odbijanja Vlade Federacije BiH da stavi u parlamentarnu proceduru izmjene Zakona o odbrani

Bosanska stranka osuđuje odbijanje federalne Vlade da u parlamentarnu proceduru 9. sjednice Predstavničkog doma federalnog Parlamenta uvrsti izmjene Zakona o odbrani, posebno nakon obećanja sa posljednje sjednice, kada je većina poslanika istakla potrebu za što hitnije skraćivanje služenja vojnog roka.

Bosanska smatra da ne postoji nijedan opravdan razlog za neuvrštavanje izmjena Zakona o odbrani u parlamentarnu proceduru, posebno ako se zna kakav je bahat odnos vlasti prema regrutima, jer se kasarnama isključuje centralno grijanje, regruti se veoma oskudno hrane, većina ih nemaju uslove za održavanje lične higijene, a roditelji regruta su pored           svega – izloženi i nepotrebnim novčanim izdacima.

S obzirom da su poslanici SDP-a odbili glasati za zaključak da se do polovine tekućeg mjeseca održi vanredna sjednica Parlamenta, na kojoj se trebalo razmatrati smanjenje vojnog roka, predsjednik Bosanske stranke i federalni poslanik Mirnes Ajanović je u parlamentarnu proceduru, shodno Poslovniku, ponovo dostavio Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o odbrani, koji prioritetno neophodnu izmjenu najspornije odredbe o trajanju vojnog roka – brzo i efikasno može transformisati u skraćenje vojnog roka.

Bosanska stranka poziva Vladu Federacije, odnosno SDP-Alijansu da prestane sa političkim igrama koje se prelamaju preko leđa regruta i njihovih roditelja, te da na sjednici federalnog Parlamenta zakazanoj za 28.11. podrže usvajanje smanjenja vojnog roka.

You may also like...