15. novembar 2001.

u povodu novih dokaza o feudo-kapitalističkom konceptu vladajuće SDP-Alijanse

Bosanska stranka smatra da odluka Vijeća ministara BiH o uspostavljanju posebnog mjesečnog dodatka u iznosu od 800 KM za ministre i njihove zamjenike, pokazuje sav politički i moralni ponor feudo-kapitalističkog koncepta vladajuće SDP-Alijanse.

BOSS osuđuje šutnju bh. parlamentarne političke scene prema građanima – ali i nedostatak morala kod svih političkih stranaka koje nisu željele reagovati na ovako drastično kršenje zakona .

Neviđena sramota je povećavati plate zbrinutim državnim službenicima dok se istovremeno penzionerima pokušava podvaliti još jedan zakon koji će kontinuirano ometati usklađivanje rasta penzija sa rastom plata – kao što je to SDP u dogovoru sa servilnim predstavnicima Stranke penzionera pokušao na posljednjoj sjednici federalnog Parlamenta.

Obzirom da ne postoji zakonski osnov za donošenje odluke o tzv. posebnom dodatku ministrima i njihovim zamjenicima, Bosanska stranka zahtijeva od Federalnog tužilaštva pokretanje krivične istrage protiv Krešimira Zubaka, koji je za vrijeme mandata bivšeg premijera Božidara Matića potpisao protuzakonit akt, kao i protiv drugih lica koja su omogućila donošenje akta kojim se vladajuća administracija postavlja iznad građana i zakona.

You may also like...