06.11.2020. – u povodu prezentiranja 14-te tačke o nemoralnom djelovanju SDP-a pod nazivom – SDP JE VARAO GRAĐANE I ZA NAMJENSKA SREDSTVA PROTIV AEROZAGAĐENJA

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid='av-kh89cr28’ admin_preview_bg=”]

U povodu podsjećanja građana na konkretne činjenice o nezakonitom i nemoralnom djelovanju vlasti, u prvom dijelu od 30 tačaka pod nazivom HRONOLOGIJA ZLA SDP-a, a što obavezuje da SDP MORA PASTI, prezentira se 14-ta tačka pod nazivom: SDP JE VARAO GRAĐANE I ZA NAMJENSKA SREDSTVA PROTIV AEROZAGAĐENJA

SDP je više od dvije decenije ignorisao zahtjeve BOSS-a i građana za proširenje mreže centralnog grijanja bez naplaćivanja 10 do 15 hiljada maraka za priključke, a tek su u jesen 2017. godine SDP i Jasmin Imamović natjerani protestima građana na širenje mreže centralnog grijanja bez naknade do kuća građana po prijedlogu vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića. Bezobzirno kašnjenje zbog profiterskih interesa SDP-ovih tajkuna rezultiralo je izrazitim ugrožavanjem zdravlja građana zbog zatrovanog zraka u vrijeme sezone loženja u kućama, a u medijima su prezentirane statističke činjenice o velikoj smrtnosti uzrokovanoj zagađenim zrakom i da je Tuzla najzagađeniji grad u Evropi.

Federalnom tužilaštvu je dostavljena krivična prijava BOSS-a protiv funkcionera SDP-a, na čelu sa Jasminom Imamovićem, zbog nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava iz rada TE Tuzla namijenjenih za umanjenje posljedica zagađenja zraka, na osnovu Krivičnog zakona FBiH zbog krivičnih djela iz člana 294. – Prijevara, 340. – Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, 342. – Zločinačka organizacija, 383. – Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, 387. – Nesavjestan rad u službi i 389. – Krivotvorenje službene isprave.

Prijavljeni su direktno ili u suizvršenju krivičnog djela prevarili vijećnike Gradskog vijeća Tuzla, jer su u obrazloženju Budžeta za 2017. godinu prilikom navođenja odredbi Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana dodali nepostojeću alineju – finansiranje kulture, pa je više miliona KM utrošeno nenamjenski, a na štetu zdravlja građana. SDP nikada nije dozvolio da se dostavi izvještaj o utrošenih oko 30 miliona KM, niti je dozvolio raspravu na prijedloge vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića o ubrzavanju procesa toplifikacije i podizanjem kredita za besplatnu potpunu toplifikaciju grada kako bi se zaštitilo zdravlje građana i omogućili bolji uslovi života, na način kako je to uređeno u MZ Šićki Brod i Bukinje po zahtjevu vjećnika Mirnesa Ajanovića, a kredit bi se vraćao iz sredstava za rad Termoelektrane Tuzla, koja iznose oko pet miliona KM godišnje.

06.11.2020.

[/av_textblock]

You may also like...

Komentariši