06.08.2015.

Press konferencija

u povodu sazivanja vanredne sjednice Kolegija i Gradskog vijeća Tuzla u vezi nezakonitog poskupljenja usluga javnog prevoza putnika i prezentiranja dokaza da GIPS obmanjuje javnost

21 godina - boss

Nezakonito povećanje cijene karata u javnom prijevozu putnika od strane DD “Gradski i prigradski saobraćaj” (GIPS), rezultiralo je sazivanjem vanredne sjednice Kolegija a zatim i Gradskog vijeća Tuzla, a kako bi se zaštitila prava građana ugrožena samovoljnim ponašanjem privatne prevozničke firme, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. DD “Gradski i prigradski saobraćaj” izvršilo je povećanje cijene prevoza putnika protivno odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima TK, bez članom 21. propisane saglasnosti Gradskog vijeća, što je rezultiralo i podnošenjem krivičnih prijava Tužilaštvu TK protiv vlasnika i odgovornih lica zbog sumnje u zloupotrebu položaja u cilju sticanja nezakonite dobiti. Javni prevoz putnika je komunalna djelatnost od javnog društvenog interesa i obavlja se kao javna služba bez obzira da li se vrši od strane privatnog lica, te je krivična odgovornost menadžmenta veća posebno iz razloga što je izvršeno brutalno povećanje cijena mjesečnih karata za penzionere i učenike i studente. Odgovorna lica u DD “Gradski i prigradski saobraćaj” ignorisala su Rješenje Gradske službe za inspekcijske poslove 30. 07. 2015. broj: 08-23-5297/15-HZ, kojim je naloženo vraćanje cijene na zakonom određen nivo, te su ignorisali i odluku Komisije za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla kojom je utvrđena povreda prava građana na niže cijene prijevoza određene na osnovu zakona.

Na press konferenciji su prezentirani dokazi obmanjivanja javnosti od strane DD “Gradski i prigradski saobraćaj”, koji su isticali da pojedinačne karte nisu poskupile, niti su poskupile penzionerske, učeničke i studentske mjesečne karte, nego su, kako navode, samo ukinuli subvencije – popuste koje su sami dali (link saopštenja GIPS: http://gipstk.com/gips-tuzla-saopstenje-za-javnost/ ). To je neistina – jer je tuzlansko Vijeće na osnovu Odluke o korekciji cijena prijevoznih usluga, broj: 702, GIPS Tuzla od 14. 04. 2008. godine – odredilo i cijene za gradske mjesečne karte, te je za penzionere određena cijena 17 KM, a sada je nezakonito povećana na 43 KM, dakle povećana je za 150 odsto, a za osnovce i studente sa 20 KM, odnosno sa 30 KM povećana je cijena takođe na 43 KM. Na press konferenciji su prezentirani i dokazi da je povećana i cijena pojedinačnih karata sa 1,5 KM na dvije KM što je suprotno Odluci od 06. 05. 2008. godine, broj: 829, GIPS Tuzla, a nakon toga nije bilo izmjena (u prilogu se dostavljaju prezentirani dokazi).

Zbog nezakonitog i samovoljnog djelovanja od strane DD “Gradski i prigradski saobraćaj”, sasvim je izvjesno da će Gradsko vijeće Tuzla donijeti odluke koje će rezultirati zaštitom prava građana na siguran javni prevoz bez ucjena, samovolje i neosnovanog povećanja cijena prevoza, pa i na način da će se angažovati i drugi prevoznici, uključujući i obezbjeđenje uslova za funkcionisanje javnog preduzeća koje će u vlasništvu Grada Tuzla zakonito obavljati djelatnost javnog prevoza putnika, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

06082015

Odluka14.4.2008. - 1 Odluka14.4.2008. - 2 Odluka 6.5.2008. - 1 Odluka 6.5.2008. - 2 Gradska Inspekcija 30.7.2015. Rješenje -1 Gradska Inspekcija 30.7.2015. Rješenje -2 pojedinačne karte

06.08.2015.

You may also like...