20.11.2015.

Press konferencija

u povodu namjere da se podizanjem izbornog praga legalizuje politika ratnih zločina, etničkog čišćenja i genocida, kao i definitivna podjela BiH

21 godina - boss

Najava vladajućih stranaka da namjerava obezbijediti podršku poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH za podizanje izbornog praga, rezultiraće legalizacijom politike ratnih zločina, etničkog čišćenja i genocida, kao i definitivnom podjelom BiH, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Rezultati prošlih i posljednjih Opštih izbora dokazuju da je i uz postojeći dvostruki izborni prag postavljen temelj za diktaturu nacionalnih podjela, tako da u Republici Srpskoj apsolutno dominiraju srpske stranke, u Federaciji u kantonima sa hrvatskom većinom hrvatske stranke, dok je Bošnjacima ostalo da budu multikulturni na preostalom dijelu teritorije BiH, uz apsolutnu diskriminaciju ostalih građana. Koalicija gotovo svih stranaka iz Federacije na posljednjim Opštim izborima nastupala je u Republici Srpskoj u koaliciji Domovina, a ostvaren je izborni rezultat od jedva 5 odsto, te bi najavljeno podizanje izbornog praga u potpunosti isključilo sve federalne političke stranke iz političkog djelovanja u Republici Srpskoj, ističe predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.Screenshot 1

20.11.2015.

You may also like...