24.11.2015.

Press konferencija

u povodu zabrinjavajućeg pravosudnog presedana da organizovane kriminalne grupe i kriminalna lica određuju ko će biti uhapšen, pritvoren i osuđen

21 godina - boss

Pravosuđe u Bosni i Hercegovini je u stanju zabrinjavajućeg presedana, jer je u službi organizovanih kriminalnih grupa i kriminalnih lica koja određuju ko će biti uhapšen, pritvoren i osuđen, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Svakodnevni pljačkaško-razbojnički teror nad građanima, koji su postali taoci brojnih kriminalnih grupa i pojedinaca, samo je dio javne spoznaje o servilnom odnosu tužilaštava i sudova prema zločinačkim interesima bosanskohercegovačke i inostrane mafije. Javnost mora biti upoznata i o zabrinjavajućoj i vrlo opasnoj okolnosti zauzimanja sudske prakse da je dovoljan iskaz samo dva osuđivana i aktivna kriminalca, i to bez bilo kakvih materijalnih dokaza ili vjerodostojnih svjedoka – da se zatraži od strane tužilaštva, a zatim po pravilu odredi od strane suda višemjesečni pritvor za lica koja se nađu na udaru kriminalnih grupa i raznih razbojnika. U takvom pravosudnom paradoksu, kada se brutalno krše procesne norme i ljudska prava, niko nije siguran da neće biti uhapšen, zatvoren i ponižen, a posebno nisu sigurni čestiti novinari, policajci, tužioci, sudije, advokati ili političari koji se usude suprotstaviti pravosudnoj mafiji, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

24112015

24.11.2015.

You may also like...