Category: Press 2015.

25.12.2015.

Press konferencija u povodu usvojenog Programa rada Gradskog vijeća Tuzla za 2016. godinu i realizaciji odluke o javnoj proslavi i dočeku Nove godine na Trgu slobode Na posljednoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojen je, između...

18.12.2015.

Press konferencija u povodu pristupanja realizaciji odluke Gradskog vijeća o organizaciji javne proslave i dočeka Nove godine na Trgu slobode Nadležne resore službe i javna preduzeća Grada Tuzla pristupili su realizaciji odluke Gradskog vijeća o...

24.11.2015.

Press konferencija u povodu zabrinjavajućeg pravosudnog presedana da organizovane kriminalne grupe i kriminalna lica određuju ko će biti uhapšen, pritvoren i osuđen Pravosuđe u Bosni i Hercegovini je u stanju zabrinjavajućeg presedana, jer je u...

20.11.2015.

Press konferencija u povodu namjere da se podizanjem izbornog praga legalizuje politika ratnih zločina, etničkog čišćenja i genocida, kao i definitivna podjela BiH Najava vladajućih stranaka da namjerava obezbijediti podršku poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH...

Press konferencija u povodu zabrinjavajuće šutnje izabranih zvaničnika na svim nivoima vlasti i svih drugih odgovornih funkcionera u državnim institucijama na stanje u kojem su građani BiH taoci kriminalnih grupa i raznih uličnih razbojnika

Izrazito je zabrinjavajuća šutnja izabranih zvaničnika na svim nivoima vlasti i svih drugih odgovornih funkcionera na stanje u kojem su građani BiH taoci kriminalnih grupa i raznih uličnih razbojnika, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes...

29.10.2015.

Press konferencija u povodu inicijative za izmjenu Izbornog zakona BiH kako bi se obezbijedili uslovi da izborni mandat pripada političkoj stranci i spriječe zloupotrebe mandata od strane izabranih zvaničnika Interresorna radna grupa za pripremu izmjena...

22.10.2015.

Press konferencija u povodu odluke Predsjedništva Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu o organizovanju generalnog štrajka upozorenja Odluka Predsjedništva Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu o organizovanju generalnog štrajka upozorenja, u svim Javnim...

16.10.2015.

Press konferencija u povodu Primjedbe i prijedloga u formi Amandmana na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku FBiH, koje je Gradsko vijeće Tuzla uputilo Parlamentu Federacije BiH u cilju zaštite prava...

06.10.2015.

Press konferencija u povodu usvojene inicijative Gradskog vijeća Tuzla za poboljšanje uslova suđenja u BiH, a u svrhe sprječavanja zloupotreba sudačke funkcije Gradsko vijeće Tuzla je na posljednjoj sjednici usvojilo inicijativu za poboljšanje uslova suđenja...

09.09.2015.

Press konferencija u povodu inicijative za poboljšanje uslova suđenja, a u svrhe sprječavanja zloupotreba sudačke funkcije Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je javni poziv predstavnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH – za obezbjeđenje...